Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Utbetalning av AGS
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Rapportera slutliga löner för 2021

Slutliga löner ska rapporteras mellan den 3 och 31 januari.

Aktuellt på Fora

Lönerapportering

Har du inte rapporterat? Gör det bara!

21 januari 2022

Nu är det tio dagar kvar tills Foras e-tjänst för lönerapportering för år 2021 på Mina sidor stänger den 31 januari. I företagens löneprogram finns alla uppgifter om slutliga löner för föregående år. ”Så gör det bara”, säger två erfarna ekonomer.

Aktuellt

Marita Odélius Engström lämnar Fora

14 januari 2022

Marita Odélius Engström lämnar idag den 14 januari rollen som vd på Fora. Elisabeth Wisén kliver samtidigt in som tillförordnad vd fram tills en ny ordinarie vd är på plats.

Lönerapportering

Dags att anmäla huvudadministratör

15 december 2021

Den som ska logga in på Mina Sidor behöver vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för företaget. Den som är huvudadministratör kan via Mina sidor lägga till fler administratörer för företaget, som då får tillgång till Mina sidor.

Lönerapportering

Därför ska lönerna rapporteras

26 november 2021

Lönerapportering 2021: Varje år behöver företag lämna uppgifter om anställda och deras löner. Genom lönerapporteringen får Fora veta vilka arbetare som varit anställda hos företaget under året och hur mycket de har tjänat. Uppgifterna används till att beräkna och föra över pensionspremier till deras pensionsförvaltare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Längre väntetider

Den årliga lönerapporteringen gör att det är extra hög belastning på våra handläggare. Det innebär längre väntetider än vanligt. Vi ber om överseende med detta.

Utbetalning gällande Avtalsgruppsjukförsäkring

1 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Utbetalningen baseras på tidigare återbetalningar av AGS-premier för åren 2004-2008.

Utbetalningen administreras av Fora och Pensionsvalet och riktar sig till företag som den 15 december 2020 hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, och som tidigare fått en återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008.

De arbetsgivare som berörs av denna utbetalning har redan fått eller kommer att får ett brev med information runt den 17 november. 

Storleken på beloppet som betalas ut beror på vad varje företag tidigare fått återbetalt och i vilken mån företaget har obetalda fakturor från Fora som överlämnats till inkasso. Eventuell utbetalning minskas vid utbetalningstillfället om det finns obetalda fakturor från Fora som överlämnats till inkasso.

Arbetsgivare som tillhör AGS-KL omfattas inte av utbetalningen.

Varför görs en utbetalning?

Svenskt Näringsliv och LO har tillsammans kommit överens om att Afa Sjukförsäkring ska betala ut pengar för Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Afa Sjukförsäkring har fattat beslut om att betala ut konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Anledningen till utbetalningen är att det i dag finns ett överskott av konsolideringsmedel, vilket bland annat beror på god kapitalförvaltning. 

Vilka kan få en utbetalning?

Arbetsgivare (försäkringstagare) som den 15 december 2020 hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som tidigare fått återbetalning, vid ett eller flera tillfällen, avseende AGS-premier inbetalda för 2004-2008 kan få en utbetalning. Utbetalningen minskas vid utbetalningstillfället om det finns obetalda fakturor som överlämnats till inkasso.

Det kan finnas möjlighet att begära omprövning. I vissa fall måste en arbetsgivare begära omprövning, för att en prövning om utbetalning ska göras. Detta måste prövas enligt ett regelverk som beslutas av Afa Försäkring. Läs mer

Hur betalas pengarna ut?

Pengarna betalas ut till det bankgiro som finns tillgängligt i officiella register. I annat fall betalas pengarna ut på en avi. Logga in på Mina sidor för att kontrollera vilket bankgiro Fora har registrerat på företaget. Uppgifterna finns under fliken ”Administration”, välj sedan ”Företagsuppgifter” i menyn.

Enskilda firmor kan registrera företagets bankuppgifter på Mina sidor och få utbetalning direkt till bankkonto, i stället för på avi. Detta behöver göras senast den 13 oktober.

Kan AGS-utbetalningen kvittas mot kommande faktura/fakturor?

Tyvärr går det inte att kvitta AGS-utbetalningen mot kommande faktura/fakturor.

Hur ska pengarna bokföras?

Kontakta företagets revisor eller Skatteverket för råd om bokföring och redovisning.

Vad är skillnaden mot de tidigare återbetalningarna?

De tidigare återbetalningarna motsvarade AGS-premier inbetalda under 2004-2008. Storleken på denna utbetalning beror bland annat på vad varje arbetsgivare tidigare fått återbetalt.

Varför är det utbetalade beloppet lägre än det i brevet?

Det belopp som framgick i brevet var en preliminär summa. Utbetalningen minskas om det vid utbetalningstillfället finns obetalda fakturor som överlämnats till inkasso.

Vi har genom fusion övertagit ett företag som tidigare fått en återbetalning. Får vi en utbetalning för detta företag?

Företag som genom fusion övertagit ett eller flera andra företag som tidigare fått en återbetalning kan vara berättigade till utbetalning. Läs mer

Viktiga datum

 • 17 november Brev skickas ut till de företag som berörs av denna utbetalning.
 • 29 november Utbetalning görs till företag som får ett brev runt 17 november.
 • 29 april 2022 Komplett ansökan om omprövning ska senast ha inkommit till Fora. 

Registrera bankkonto

Enskilda firmor kan registrera företagets bankuppgifter på Mina sidor och få utbetalning direkt till bankkonto, i stället för på avi.

  Ring oss om du har frågor om utbetalningen

  Helgfria vardagar
  08-787 46 23

  Kontakta oss om du har frågor om utbetalningen. Under hösten kan du ringa detta särskilda nummer och bli kopplad direkt till handläggare som hjälper dig med dina frågor om utbetalningen.

Information om omprövning

Det kan finnas möjlighet att begära omprövning. I vissa fall måste en arbetsgivare begära omprövning, för att en prövning om utbetalning ska göras. Detta måste prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Försäkring.